Contact

Helpdesk Afvalbeheer

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven bij de uitvoering van afvalbeleid. De helpdesk kan u informeren over het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

en daarnaast ook over:

  • afvalwet- en regelgeving
  • beleid en monitoring op het gebied van afval
  • grensoverschrijdend en binnenlands transport van afval
  • zwerfafval
    en daarnaast ook over:
  • producentenverantwoordelijkheid
  • Ecodesign

Bereikbaarheid

Tussen 25 december en 8 januari is de Helpdesk afvalbeheer niet bereikbaar. U kunt uw vraag alvast stellen via ons contactformulier, wij nemen dan na 8 januari zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor informatie over de Single-use-plastic regelgeving kunt u de website minderwegwerpplastic.nl raadplegen.

Wij zijn elke werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden:

  • U kunt uw vraag altijd stellen via ons contactformulier, u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
  • U kunt ons ook telefonisch bereiken, op werkdagen van 9:00 - 12:00. Telefoonnummer 088 79 77 102, kies optie 3.

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden. De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling Afval Circulair van Rijkswaterstaat (zie de thema's hierboven).

We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen.

En verder valt buiten het bereik van de helpdesk de vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u dan door naar instanties die u verder kunnen helpen.

Volg ons ook op Twitter