Onderzoeksresultaat ZZS in afvalstoffen nu beschikbaar

Voor de uitvoering van zeer zorgwekkende stoffen beleid (ZZS) uit LAP3 is nu een eerste onderzoeksresultaat gepubliceerd.

Risico’s beter inschatten

In het rapport  ZZS in Afvalstoffen beschrijft SGS Intron welke ZZS in welke afvalstoffen kunnen worden aangetroffen en in welke mate. Dit stelt afvalverwerkers én bevoegde gezagen in staat om het risico op aanwezigheid van ZZS in afvalstoffen beter te kunnen inschatten. Dit helpt om te beoordelen of de voorgenomen verwerking verantwoord is.

Voor alle sectorplannen

In het rapport is voor alle sectorplannen van het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3) aangegeven of er in deze afvalstoffen ZZS kunnen worden aangetroffen boven de concentratie van 0,1% g/g (voor sommige ZZS geldt een lagere waarde). Het LAP kent specifiek beleid voor het verwerken van deze afvalstoffen.

Handreiking in het najaar

In het najaar publiceert Rijkswaterstaat ook de Handreiking risicobeoordeling ZZS. Op dit moment rondt het RIVM een advies voor de handreiking af.

Meer weten?

In hoofdstuk B.14 van het LAP staat het beleid voor ZZS in afvalstoffen beschreven. Op deze website zijn ook de eerste FAQ’s geplaatst over dit onderwerp. Heeft u andere vragen over het beleid, neem dan contact op met onze Helpdesk Afvalbeheer.