Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Publicatie Handreiking ZZS

Op 21 november 2018 heeft Rijkswaterstaat de ‘Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen’ gepubliceerd. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Bij nuttige toepassing en bij 'afval of niet'

Een bedrijf moet een risicoanalyse maken als het een afvalstof met ZZS nuttig wil toepassen, of wil bepalen of het afval is of niet. Dit is in LAP3 paragraaf B.14.6 bepaald.

De handreiking geeft aan wanneer een risicoanalyse gemaakt moet worden en welke aspecten hierbij moeten worden beschouwd. Voor het opstellen van de handreiking is gebruik gemaakt van advies van het RIVM.

Handreiking downloaden

U kunt de handreiking downloaden bij de achtergronddocumenten over gevaarlijk afval en ZZS. Hier vindt u ook het eerder dit jaar gepubliceerde rapport ‘Inventarisatie afvalstoffen met ZZS’ van SGS Intron.

Meer weten?

Hoofdstuk B.14 beschrijft het beleid voor ZZS in afvalstoffen. Op deze website zijn ook de eerste FAQ’s geplaatst over het onderwerp.

Heeft u nog vragen over het beleid, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer