C2 Bedrijfsleven, exclusief afvalbeheer

Afvalbeheer begint waar het afval ontstaat

Vaak wordt gedacht dat de toetsing aan het LAP of aan de afvalhiërarchie alleen geldt voor afvalverwerkende bedrijven. Dit is niet juist. Ook producenten van afval, en bijvoorbeeld ook bedrijven die alleen afval in-/verkopen, hebben te maken met afvalbeheer. En daarover gaat dit hoofdstuk.

Download hier: hoofdstuk C2 (pdf, 277 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl