Actoren in de keten

Wat staat in dit deel van het beleidskader?

De hoofdstukken in deel C geven aan wat van wie wordt verwacht om gezamenlijk tot een circulaire economie te komen.

Elk onderdeel van de keten (iedere betrokken partij) heeft mogelijkheden om bij te dragen aan een circulaire economie. Zowel bij aankoop, omgang met, als bij het afdanken van grondstoffen en producten.

In dit hoofdstuk komt aan bod:

  • Het bedrijfsleven (als ‘producent’ van afvalstoffen)
  • Huishoudens (als ‘producent’ van afvalstoffen)
  • De overheid als: wetgever, beleidsmaker, toetser, inkoper/aanbesteder en ontdoener
  • De verwerker van afvalstoffen

De inleiding hoofdstuk C1 schetst het wettelijk kader. Onder meer is dit de zorgplicht ter bescherming van het milieu, voor iedereen die handelingen verricht met afvalstoffen.

Download hier de inleiding van deel C:  hoofdstuk C1 (pdf, 314 kB) .

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl