Wijziging in actualisatieplicht vergunningen voor afval

Sinds 1 januari 2018 moeten vergunningen binnen een jaar zijn geactualiseerd als de minimumstandaard voor verwerking van afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is aangepast. Dit staat in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor).

Waarom is dat belangrijk en welke hulpmiddelen zijn er voor het bevoegd gezag?

Niet rechtstreeks

Als hoogwaardigere verwerkingstechnieken voor afval beschikbaar zijn en aan de gestelde eisen wordt voldaan, dan wordt de minimumstandaard voor verwerking in het LAP verhoogd. Hiermee willen we de afvalverwerking in Nederland op een hoger niveau brengen.

Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is – het is immers geen regelgeving, maar beleid – werken de nieuwe verplichtingen pas door als deze ook in omgevingsvergunningen zijn opgenomen.

Waarom vergunningen actualiseren?

Als vergunningen niet worden geactualiseerd, blijven oudere laagwaardige verwerkingstechnieken toegestaan. Ook ontstaan er ongewenste verschillen tussen bedrijven en worden bedrijven die geïnvesteerd hebben in de nieuwe en innovatieve technieken benadeeld.

Om een gelijk speelveld voor bedrijven te bevorderen en de verwerking van afval in de praktijk steeds hoogwaardiger te maken, is het nodig dat vergunningen tijdig worden geactualiseerd.

Hulpmiddelen: kort overzicht en FAQ

Zie het  overzicht van de minimumstandaarden die kunnen leiden tot actualisatie.

En er zijn  voor het bevoegd gezag op deze site ook een aantal FAQ over actualisatie.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met onze Helpdesk Afvalbeheer.