Adviesrapport Risicoanalyse ZZS door RIVM

Het RIVM heeft op 1 oktober 2018 een Advies voor een Handreiking risicoanalyse ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) gepubliceerd. Mede op basis hiervan zal Rijkswaterstaat dit najaar de ‘Handreiking risicoanalyse ZZS’ publiceren. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor bevoegde gezagen én afvalverwerkers, voor het maken en beoordelen van de risicoanalyse voor afvalstoffen met ZZS.

Meer weten?

In hoofdstuk B.14 van het LAP staat het beleid voor ZZS in afvalstoffen beschreven. Op deze website zijn ook de eerste FAQ’s geplaatst over dit onderwerp.

Heeft u andere vragen over het beleid, neem dan contact op met onze Helpdesk Afvalbeheer