Helpdesk Afvalbeheer

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven over uiteenlopende thema’s, zoals:

  • afvalwet- en regelgeving
  • landelijk beleid, LAP3
  • monitoring op het gebied van afval
  • grensoverschrijdend transport van afval, EVOA
  • binnenlands transport van afval, LMA
  • zwerfafval
  • producentenverantwoordelijkheid
  • ecodesign

Bereikbaarheid

De Helpdesk Afvalbeheer is elke werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken via:

  • T 088 7977102 (Informatiepunt WVL) op werkdagen tussen 9:00 - 12:00 en 13.00 en 16.30 uur. De Helpdesk Afvalbeheer is telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00. Tussen 13:00 en 16:30 kunt u wel uw vraag laten noteren, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • het contactformulier
Wilt u een storing van het contactformulier of de website melden? Stuur dan een e-mail aan informatiepuntwvl@rws.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Storing’ met eventueel de naam van de webpagina waar het over gaat. Wij kunnen uw melding dan met een hoge prioriteit verwerken

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt, hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden.

De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling Circulaire Economie & Afval van Rijkswaterstaat (zie de thema's hierboven).

We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen.

En verder valt buiten het bereik van de helpdesk de vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u dan door naar informatie of instanties die u verder kunnen helpen.

Via het linkportaal kunt u zelf zoeken naar andere instanties op het gebied van afval en circulaire economie.

Volg ons ook op Twitter.

Andere helpdesken op afvalgebied:

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Voor vragen over het meldsysteem Amice of het aanvragen van een verwerkersnummer of bedrijfsnummers (behorend bij het melden van binnenlandse afvaltransporten) kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Voor vragen over de strekking van het Besluit en de Regeling Melden Afvalstoffen, en voor uitleg van begrippen die in de regelgeving genoemd worden, kunt u contact opnemen met onze helpdesk (zie de contactgegevens hierboven).

InfoMil

Voor vragen over algemene regels voor activiteiten binnen inrichtingen en vergunningverlening kunnen medewerkers van bevoegd gezag terecht bij InfoMil. Bedrijven kunnen hierover contact opnemen met hun bevoegd gezag of een vraag stellen via de site Ondernemersplein.

Informatie voor burgers en scholieren/studenten

Verschillende andere organisaties beantwoorden vragen over afval van burgers en scholieren of studenten, zie hiervoor onze pagina's: Websites over milieu en afval Websites over afval voor scholieren en scholen