LAP3 eerste wijziging, het Beleidskader

Deze LAP3 documenten waren van kracht vanaf 19-07-2019 tot de inwerkingtreding van de tweede wijziging van LAP3 op 01-03-2021 .