Update Leidraad afvalstof of product

Gepubliceerd 4 februari 2021

De Leidraad afvalstof of product is in januari 2021 vernieuwd:

  • In deze nieuwe versie van de Leidraad is verwerkt dat de in 2018 gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) geïmplementeerd is in de Wet milieubeheer.
  • Verder zijn er nieuwe definities verwerkt en de verwijzingen aangepast aan huidige wetsteksten. Daarnaast zijn enkele verduidelijkingen doorgevoerd.
  • Ook is de Leidraad in lijn met de tekst van het LAP na de tweede wijziging.

Door de update sluit de Leidraad beter aan bij de praktijk. Deze nieuwe versie vervangt de eerdere versie.

De nieuwe versie is versie 1.2 en is te downloaden op Beleidsstukken - LAP3