Update Leidraad afvalstof of product gepubliceerd

Er is een update van de ‘Leidraad afvalstof of product’ beschikbaar. De update is gemaakt op basis van reacties van gebruikers en naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie. Hiermee sluit de leidraad beter aan bij de praktijk. Het is een levend document dat van tijd tot tijd geüpdatet wordt om de bruikbaarheid te vergroten en nieuwe ontwikkelingen zoals jurisprudentie mee te nemen.

Nieuw toetsingskader

In de leidraad is een nieuw toetsingskader opgenomen dat inzichtelijk maakt welke route er wanneer gevolgd moet worden: bijproduct, (voortgezet) gebruik, of einde-afval. Het doel van het nieuwe toetsingskader is om meer hulp te bieden bij deze keuze.

(Voortgezet) gebruik nader toegelicht

In de praktijk bleken er veel vragen over de (voortgezet) gebruik route. Daarom is de route nader toegelicht in de update. Recente rechterlijke uitspraken zoals de inzameling van textiel (‘huiskamerinzameling’) en elektronica (‘Tronex’) zijn toegevoegd. Deze voorbeelden gaan over de intentie van de houder en degene die het inneemt voor (voortgezet) gebruik.

Meer weten?

De update van de leidraad vervangt de eerdere versie en kunt u downloaden. In de inleiding van het document vindt u wat er precies gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie. Heeft u vragen of ideeën over de leidraad, neem dan contact op via de Helpdesk Afvalbeheer.