Nieuwe teksten LAP3 gepubliceerd

De eerste wijziging van LAP3 is in werking getreden en gepubliceerd. Alle teksten op de website zijn vervangen door de gewijzigde versie.

Inwerkingtreding

Vier weken geleden heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de wijziging vastgesteld en naar de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. Per 19 juli 2019 wordt het gewijzigde LAP3 van kracht en vervangt dan het eerdere LAP3.

Eerdere versie in archief

De aangepaste teksten van het gewijzigde LAP zijn gepubliceerd op deze website onder Beleidskader en Sectorplannen. De eerdere versie van LAP3 van 28 december 2017 is te vinden in het archief.

Op de pagina over de eerste wijziging leest u meer over het proces en de inhoud van de eerste wijziging.