LAP op de Schakeldag 2019

De Schakeldag is hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook over het LAP verzorgen we weer interessante sessies.

Het congres vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Met het LAP verzorgen we vier sessies over afval en circulaire economie:

  • 1ste ronde: 1.8 LAP voor gemeenteambtenaren. Speciaal voor gemeenteambtenaren lichten we toe welke onderwerpen uit het LAP voor hen relevant zijn, steeds belangrijker met de komst van de Omgevingswet en circulaire economie.
  • 2de ronde: 2.14 Preview handreiking Eural. We publiceren dit jaar een nieuwe handreiking voor Eural. In de sessie nemen we u mee in de systematiek van classificatie van (gevaarlijke) afvalstoffen.
  • 3de ronde: 3.10 Afvalstof of grondstof. Hoe beoordeel je of recycling van afval met ZZS is toegestaan? In deze sessie korte een reprise van de verdiepingssessies voor Omgevingsdiensten uit 2018.
  • 3de ronde: 3.4 Afval en zeer zorgwekkende stoffen. Voor beginners op het gebied van afval is er een sessie waarin we het beleid toelichten en hulpmiddelen aanreiken om te bepalen of iets een afvalstof is of toch niet.

Meer informatie en inschrijven