Eerste wijziging vastgesteld

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2019 de eerste wijziging van het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld.

Eerste wijziging

De eerste wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten. De belangrijkste verandering is de toevoeging van het nieuwe hoofdstuk over de Omgevingswet. Bestuursorganen moeten hiermee rekening houden bij het opstellen van hun Omgevingsplannen.

Inwerkingtreding

De vaststelling is door de Staatssecretaris bekendgemaakt in de Staatscourant. Het gewijzigde LAP3 treedt vier weken na publicatie in de Staatscourant op 19 juli 2019 in werking.

Meer informatie

Op onze pagina Eerste wijziging vindt u informatie over de zienswijzen, informele wijzigingen en de bijbehorende documenten zoals de Nota van antwoord en het overzicht van wijzigingen.