Start inspraak eerste wijziging LAP3

Op 18 december 2018 start de inspraakperiode voor de eerste wijziging van LAP3. De eerste wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten.

Zienswijze indienen

Van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de eerste wijziging van het LAP3. Dit kan uitsluitend op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgesteld en niet op al bestaande teksten.

Op onze pagina  Inspraak eerste wijziging  vindt u de inspraaknotitie en informatie over het indienen van een zienswijze voor deze eerste wijziging.