LAP3 op de Schakeldag

LAP3 op de Schakeldag 26 juni 2018

De Schakeldag is hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook dit jaar kunt u op de Schakeldag in Den Bosch weer meer te weten komen over het LAP3. We verzorgen twee sessie over actuele onderwerpen in het Nederlandse afvalbeleid.

Afval of product

In ronde 1 om 11 uur vertellen we over het vraagstuk wanneer een materiaal een afvalstof is of niet. Hiervoor is een leidraad in de maak en in de sessie lichten we toe hoe u daarmee aan de slag kunt. Lees meer over deze sessie op de sessiepagina op de website van de Schakeldag.

Afval met ZZS

Om 14 uur tijdens ronde 3 komt het onderwerp zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aan bod. Is recycling van ZZS-houdende afvalstoffen mogelijk en onder welke voorwaarden? We vertellen meer over de hulpmiddelen die voor het maken van deze afweging beschikbaar komen. Meer informatie vindt u op de sessiepagina.

Heeft u interesse?

De inschrijving  is gestart!