Helpdesk Afvalbeheer

Laptop en mobiel op een tafel

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven over uiteenlopende thema’s, zoals:

 • afvalwet- en regelgeving
 • landelijk beleid en monitoring op het gebied van afval
 • grensoverschrijdend transport van afval, EVOA
 • binnenlands transport van afval, LMA
 • zwerfafval
 • producentenverantwoordelijkheid
 • Ecodesign
Zie ook de onderwerpen op onze website AfvalCirculair

Bereikbaarheid

Wij zijn elke werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden:

 • U kunt uw vraag altijd stellen via ons contactformulier, u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
 • U kunt ons ook telefonisch bereiken, op werkdagen van 9:00 - 12:00.
  Telefoonnummer 088 79 77 102, kies optie 3.

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden. De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling AfvalCirculair van Rijkswaterstaat (zie de thema's hierboven).

We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen.

En verder valt buiten het bereik van de helpdesk de vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u dan door naar instanties die u verder kunnen helpen.

Volg ons ook op Twitter