Succesvolle presentaties LAP3 krijgen vervolg

Alle Omgevingsdiensten bezocht

Tussen april 2017 en mei 2018 heeft Rijkswaterstaat voor alle 29 Omgevingsdiensten een presentatie gehouden over het nieuwe LAP3. De presentaties zijn positief ontvangen en hebben nuttige informatie opgeleverd. Rijkswaterstaat werkt nu aan een vervolg.

Grote belangstelling

De belangstelling voor de presentaties over LAP3 was groot, alle Omgevingsdiensten zijn op de uitnodiging voor de presentatie ingegaan. Gemiddeld waren er 20 mensen aanwezig die ruim gelegenheid kregen tot het stellen van vragen. Elke presentatie werd bovendien afgesloten met een inventarisatie van de wensen voor verdere informatievoorziening.

Belangrijke onderwerpen

De presentatie ging over het afvalbeleid in Nederland en de opzet van de belangrijkste beleidsnota op dat gebied, het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het nieuwe LAP3 is op 28 december 2017 in werking getreden. De belangrijkste onderwerpen en wijzigingen in LAP3 kwamen uitgebreid aan bod: afval of niet, minimumstandaarden voor verwerking en zeer zorgwekkende stoffen.

Vervolg

De inventarisatie van vragen en wensen gebruiken we voor het vervolg. Op basis van veel gestelde vragen publiceren we FAQ’s op LAP3.nl. En via de nieuwsbrief Infomil Actueel houden we iedereen op de hoogte van nieuwe informatie op de website. Ook starten we dit najaar met regiobijeenkomsten waarbij we nog dieper op onderwerpen ingaan.

We hopen u daar weer te ontmoeten!

Heeft u in de tussentijd vragen?

Neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer