Inspraakprocedure LAP3

Inspraakprocedure Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3)

In LAP3 wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 vervangt het Landelijk afvalbeheerplan 2 (LAP2).

Het ontwerp-LAP3 lag van 26 september tot en met 7 november 2016 ter inzage. Een aantal van de ter inzage gelegde documenten zijn teksten waarin het (ontwerp) afvalbeheerbeleid is geformuleerd. Deze tekstdelen vormen samen het ontwerp-LAP3. Ook zijn er teksten die achtergrondinformatie bevatten, deze zijn geen onderdeel van het ontwerp-LAP3.

Zienswijzen

Voor belanghebbenden was het mogelijk een zienswijze in te dienen, maar alleen op de delen die samen het ontwerp-LAP3 vormen. Deze delen zijn in de ter inzage gelegde documenten, aangeduid als ‘Kern van beleid’.

Ontwerpteksten LAP3

Wat is er gebeurd met uw zienswijze?

Alle zienswijzen op het ontwerp-LAP3 zijn bekeken op hun mogelijkheid om LAP3 te verbeteren. Ze zijn ook voorzien van een reactie in een nota van antwoord. Deze nota van antwoord is tegelijk met de definitieve versie van LAP3 naar de indieners van de zienswijzen en naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd.