Bedrijfsafval scheiden

Waarom afval scheiden?

Bedrijven en organisaties moeten hun afval scheiden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Hoe afval verwerkt moet worden staat in het LAP. We willen dat zoveel mogelijk afval gerecycled wordt. Maar soms moet afval vanwege de eigenschappen juist gestort worden, zoals asbest.

Wettelijk verplicht

In de wet staat een lijst met de afvalcategorieën die door bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Gevaarlijk afval moeten bedrijven altijd gescheiden afvoeren. Bedrijfsafval moet gescheiden worden, als het LAP dit aangeeft.

In het LAP is verder uitgewerkt wanneer bedrijven de afvalcategorieën moeten scheiden. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid, manier van vrijkomen en de kosten. Het doel van de nieuwe regels in het LAP is dat deze duidelijker en beter uitvoerbaar zijn voor zowel de ondernemer als de toezichthouder.

De regels en een toelichting vindt u (sinds 2 maart 2021) in paragraaf B.3.4 'Bedrijfsafval' in hoofdstuk B.3 'Gescheiden houden van afvalstoffen'.

Welk afval scheiden?

Wilt u weten welk afval uw bedrijf of organisatie moet scheiden?

Bekijk de voorbeelden van bedrijven en doe daarna zelf de check met de online tool Afvalwijzer voor bedrijven op ondernemersplein.kvk.nl.

Wilt u communiceren naar bedrijven en organisaties over afvalscheiding?

Gebruik de flyers op deze website en de online tool Afvalwijzer voor bedrijven op Ondernemersplein.

Heeft u vragen?

Bekijk de FAQ’s over het scheiden van bedrijfsafval op deze website. Of neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat.