Nota van antwoord LAP3

In de nota van antwoord wordt antwoord gegeven op de inspraakreacties op het ontwerp-LAP3. Ook is hierin aangegeven hoe het ontwerp-LAP3 is aangepast naar het definitieve LAP3.

Lees meer over de inspraakprocedure LAP3