LAP2 2014 Beleidskader

Het beleidskader van de laatste versie (02) van LAP2.

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_00_compleet (pdf, 1.2 MB)

LAP2-02Beleidskader(ttw2)_00_samenvatting (pdf, 129 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_01_inleiding (pdf, 90 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_02_terugblik (pdf, 132 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_03_status (pdf, 109 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_04_termen-begrippen (pdf, 256 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_05_uitgangspunten (pdf, 164 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_06_ketengericht afvalbeleid (pdf, 177 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_07_afvalbeheerscenarios (pdf, 173 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_08_doelstellingen (pdf, 90 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_09_organisatie (pdf, 105 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_10_instrumentarium (pdf, 124 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_11_minimumstandaard (pdf, 307 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_12_grensoverschrijdend transport (pdf, 143 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_13_preventie (pdf, 132 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_14_afvalscheiding (pdf, 141 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_15_Inzamelen-vervoeren-handelen-bemiddelen (pdf, 138 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_16_vergunningverlening (pdf, 118 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_17_overslaan-opslaan (pdf, 102 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_18_mengen (pdf, 147 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_19_nuttige toepassing (pdf, 170 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_20_verbranden (pdf, 121 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_21_storten (pdf, 188 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_22_monitoring (pdf, 86 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_23_handhaving (pdf, 84 kB)

LAP2-02 Beleidskader(ttw2)_24_mer (pdf, 82 kB)

LAP2-02 Bijlagen(ttw2)_bijlage1-tot-en-met-5 (pdf, 497 kB)

LAP2-02 Bijlagen(ttw2)_bijlage4 (bij paragraaf 4.4) (pdf, 275 kB)

LAP2-02 Bijlagen(ttw2)_bijlage5_(Bij hoofdstuk 18) (pdf, 266 kB)

LAP2-02 Bijlagen(ttw2)_bijlage6_(Sectorplannen) (pdf, 1.1 MB)