Tweede wijziging LAP3 vastgesteld

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 11 januari 2021 de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld.

Het gewijzigde LAP3 zal op 2 maart 2021 in werking treden.

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

Op onze pagina tweede wijziging vindt u informatie over de zienswijzen, inwerkingtreding en de bijbehorende documenten zoals de Nota van antwoord.