Uitnodiging online LAP3 congres

Meld u aan voor het online LAP3 congres met VVM!

Sinds eind 2017 beschikt Nederland over derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Alle bedrijven die (n)iets willen met afval en overheden die daar regels aan moeten verbinden vinden hun spelregels in LAP3. De circulaire economie kan niet zonder dit omvangrijke document.

In januari 2021 organiseert VVM (netwerk van milieuprofessionals) samen met Rijkswaterstaat een online congres hierover en praat u helemaal bij!

1. LAP3: Voor beginners

Datum 12 januari 2021, tijd 15:30-17:00

Waar gaat het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) eigenlijk over? Wie merkt daar wat van? Marco Kraakman en Jacobine Meijer van de afdeling Afval Circulair bij Rijkswaterstaat vertellen u de basiskennis over het afval en circulaire economie beleid in Nederland. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van uw vragen.

2. LAP3: Afval of product

Datum 19 januari 2021, tijd 09:30-11:00

Het beleid over de vraag of een materiaal een afvalstof of een product is, is met de tweede wijziging van LAP3 herschreven. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen in dit veld. Emma van den Boogaard van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Olaf van Hunnik van Rijkswaterstaat vertellen over de beleidsontwikkelingen. Aalke Lida de Jong van AquaMinerals vertelt over de ervaringen in de praktijk.

3. LAP3: Zeer Zorgwekkende Stoffen

Datum 20 januari 2021, tijd 09:30-11:00

Het beleid voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afval is niet gewijzigd, maar het blijft ingewikkelde kost. Eva Schoenmaekers van Rijkswaterstaat geeft u een overzicht van de acties die verschillende organisaties nemen om ZZS in de productketen beter te kunnen volgen en beheren. Vanuit de praktijk geeft Armand Dohmen van Twence een kijkje in de keuken.

4. LAP3: Afvalscheiding bedrijfsafval

Datum 21 januari 2021, tijd 09:30-11:00

De regels voor het scheiden van bedrijfsafval zijn veranderd om ze duidelijker en beter uitvoerbaar te maken. Hoe weet een bedrijf wat er gescheiden moet worden? Hoe organiseer je dat slim? Jacobine Meijer van Rijkswaterstaat neemt u mee in de regels en de nieuwe tools die hiervoor gemaakt worden. Francien Eppens van Milgro geeft inzicht in hoe je daar in de praktijk slim mee omgaat.

Kosten

Prijs per sessie:

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (niet lid)
gratis   VVM-studentlid

Alle sessies worden opgenomen. U kunt zich ook aanmelden voor sessies als u ze (alleen) wilt terugkijken.

Zie voor aanmelden en meer informatie:

website van VVM


Voor aanmelden en meer informatie, kijk op:

de website van VVM