FAQ Actualisatie vergunningen

Sinds 1 januari 2018 moeten vergunningen binnen een jaar zijn geactualiseerd als de minimumstandaard voor verwerking van afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is aangepast. Dit staat in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor).

Hieronder voor het bevoegd gezag antwoorden op vragen over de actualisatie.